Home
Programma
Voorleden
Weetjes
Bestuur
Links

 


Welkom

Voorleden               

   Lid worden

 ContactEven voorstellen

Vlaamse wijngilde

De huidige Vlaamse Wijngilde ontstond in 1971 uit de hereniging van de in 1968 opgerichte 'West-Vlaamse Wijnproeversgilde’ en de even later afgesplitste vereniging ‘De Wijngilde’. Deze samensmelting zorgde ook voor een niet-aflatende bloei van de vereniging. Dankzij de belangeloze inzet van de bestuursorganen in de plaatselijke commanderijen kon de Vlaamse Wijngilde uitgroeien tot een organisatie die ook op Europees niveau een zekere faam heeft verworven.

Commanderij Brussel
Commanderij Brussel is één van de 41 commanderijen aangesloten bij de Vlaamse Wijngilde. De eerste proeverij van onze commanderij vond plaats in Mei 1971. De werking van onze commanderij bestrijkt zowel Nederlandstalig Brussel als de Vlaamse rand rond Brussel.  De belangstelling voor wijn in al zijn aspecten staat centraal bij de Vlaamse Wijngilde.  

De voornaamste activiteit van onze commanderij is het organiseren van proefavonden om zo de wijnkennis van haar leden, zowel in theorie als in de praktijk, aan te scherpen. Onze commanderij houdt zeven proefavonden per gildejaar, naast een banket en de deelname aan een aantal activiteiten van de Vlaamse Wijngilde op nationaal vlak.

Iedereen welkom
De Vlaamse Wijngilde is zowel politiek als levensbeschouwelijk volkomen neutraal. Alle proeverijen en andere activiteiten verlopen zonder commerciële inmenging. De vereniging wil een discussieforum zijn over wijn, met respect voor ieders mening. Al sinds lang wordt er behalve aan Franse wijnen ook veel aandacht besteed aan de wijnproductie elders in Europa en de rest van de wereld. Bij de Vlaamse Wijngilde komen mensen van alle leeftijden en alle slag aan  hun trekken, zowel complete leken in de wijn als kenners. Iedereen die Nederlandstalig is of de taal voldoende beheerst (en ze misschien op een ongedwongen manier nog wil bijschaven) kan lid worden van de Vlaamse Wijngilde. De leden krijgen allerlei proeftechnieken bijgebracht en leren hoe ze de karakteristieken van een wijn moeten omschrijven. Daarnaast wordt ook een ruim inzicht geboden in de algemene wijncultuur.

Programma
Op de programma pagina van deze webstek vindt u ons programma van het lopende en van de laatste voorgaande gildejaren. De proefavonden worden steeds gehouden op vrijdagavond vanaf 20.30 u. in het Gosset Hotel, Gossetlaan te Groot-Bijgaarden.  

 

Interesse om lid te worden ?
Het lidmaatschap kost € 150 per jaar en per persoon. Hierin is de deelname aan zeven degustatie-avonden begrepen alsook een abonnement op het prestigieuse wijnmagazine Ken Wijn.  Jonge leden onder de 30 jaar genieten een verminderde lidmaatschapsbijdrage van € 100. Op deze manier kunnen geïnteresseerde jonge mensen met budgetbeperkingen toch waardevolle praktijkkennis opdoen van het degusteren van wijn .

Voor genodigden betaalt men € 30 per persoon. Dit bedrag wordt in vermindering gebracht op het lidgeld indien de genodigde nadien lid wordt.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Jaco Vankelecom, tel: 02-466 47 65 of 0476 35 01 06, of via e-mail op j.vankelecom@skynet.be  

 

Contact
Commentaar of suggesties allerhande, wij lezen het graag en danken u bij voorbaat. Laat het ons weten door te klikken op...

                                            mijn commentaar

 

Nieuws
Hieronder vind je mededelingen en informatie met tijdelijk karakter i.v.m. activiteiten van de Vlaamse Wijngilde, van onze Commanderij of van enig andere manifestatie te lande. Uiteraard mag je hierop reageren

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Verslagen voor leden

Verslagen en presentaties van proeverijen en andere commanderij-gebonden informatie zijn enkel toegankelijk mits ingave van een correct paswoord en
klik op OK

Paswoord: